Raport z badań termowizyjnych

Wynikiem badań termowizyjnych jest raport, który zawiera zdjęcia wykonane kamerą termowizyjną (termogramy), fotografię widzialną, lokalizującą badany element, rozkład temperatury oraz niezbędny opis wraz z uwagami do miejsc szczególnych.

Raporty wykonane przez firmę AMB są oparte o wieloletnią praktykę jak również o procedury związane z wykonywaniem takiego rodzaju dokumentacji powykonawczej.

Podstawowe wytyczne oparte są o:
  • Normę PN-EN–13187_2001 „Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku”
  • „Termowizja w podczerwieni. Podstawy i zastosowania”, autorzy Bogusław Więcek i
    Gilbert De Mey, wydawnictwo PAK 2011r, ISBN 978-83-926319-7-2;
  • „Inwentaryzacja rzeczywistych strat ciepła przez przegrody budynków z wykorzystaniem termografii”, Tomasz Kisilewicz, Alina Wróbel, Andrzej Wróbel, ISBN 978-83-61576-08-2, 2008r.
  • Normę PN-EN 6946, „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła”
  • „Jakościowa i ilościowa analiza termogramów”, Sławomir Zator