TERMOGRAFIA W PRZEMYŚLE:

– Ocena strat ciepła,
– Wykrywanie zagrożeń samozapłonem (składy),
– Kontrola Linii produkcyjnych i procesów technologicznych,
– Kontrola działania urządzeń mechanicznych i zaworów,
– Ocena stanu technicznego przewodów,
– Ocena stanu technicznego kominów,
– Lokalizacja wycieków i nieszczelności,
– Lokalizacja wadliwie pracujących i przegrzewających się łożysk i panewek,
– Monitoring pracy silników, turbin, pomp, sprężarek i generatorów,