TERMOGRAFIA W  ENERGETYCE:

– Kontrola pracy turbozespołów,
– Diagnostyka  przed- i powykonawcza instalacji energetycznych,
– Ocena stanu przekładni mechanicznych, reduktorów i sprzęgieł ciernych,
– Ocena stanu technicznego maszyn, urządzeń, łożysk tocznych i ślizgowych, transformatorów,
– Pomiary stopnia rozkładu temperatur maszyn i urządzeń,
– Badanie rozdzielni i transformatorów,
– Badania bezpieczników, wyłączników
– Wykrywanie stanów przed awaryjnych,
– Diagnozowanie maszyn i urządzeń podczas pracy
w celu sprawdzenia występowania przeciążeń i przegrzewania się,
– Diagnostyka stanu urządzeń i instalacji elektrycznych w budynkach
w tym m.in. styków i złączy elektrycznych, bezpieczników, rozdzielni i szafek elektrycznych, tras kablowych itp.

Jak to wygląda

Termowizja złączy
Termowizja zabezpieczeń
Termowizja bezpieczników
Termowizja wyłączników
Termowizja linii głównych
Termowizja trafo
Termowizja trafo
Termowizja transformatorów napowietrznych
Termowizja przekaźników
Termowizja zabezpieczeń
Diagnostyka termowizyjna kondensatorów
Diagnostyka termowizyjna zabezpieczeń głównych
Diagnostyka termowizyjna kondensatorów