Przykłady zastosowania kamery termowizyjnej w ENERGRTYCE:Termowizja złączy

– Kontrola pracy turbozespołów,
– Diagnostyka  przed- i powykonawcza instalacji energetycznych,
– Ocena stanu przekładni mechanicznych, reduktorów i sprzęgieł ciernych,
– Ocena stanu technicznego maszyn, urządzeń, łożysk tocznych i ślizgowych, transformatorów,
– Pomiary stopnia rozkładu temperatur maszyn i urządzeń,
– Badanie rozdzielni i transformatorów,
– Badania bezpieczników, wyłączników
– Wykrywanie stanów przed awaryjnych,
– Diagnozowanie maszyn i urządzeń podczas pracy
w celu sprawdzenia występowania przeciążeń i przegrzewania się,
– Diagnostyka stanu urządzeń i instalacji elektrycznych w budynkach
w tym m.in. styków i złączy elektrycznych, bezpieczników, rozdzielni i szafek elektrycznych, tras kablowych itp.

Termowizja transformatora

Termowizja transformatora