TERMOGRAFIA W CIEPŁOWNICTWIE:

– Ocena stanu technicznego kominów – pęknięcia, uszkodzenia, ubytki,
– Analiza przed- i powykonawcza instalacji ciepłowniczych,
– Lokalizacja przebiegu sieci ciepłowniczej, rur z ciepłą wodą,
– Pomiary izolacji termicznej kotłów, kanałów, kadzi i rurociągów,
– Badanie drożności rur w podgrzewaczach pary, parownikach,
– Kontrola pracy kotłów,
– Lokalizacja wycieków i nieszczelności, ubytków i uszkodzeń, pęknięć,
– Ocena stanu technicznego elektrofiltrów i  przewodów spalinowych,