Przykłady zastosowania kamery termowizyjnej w MEDYCYNIE:

– Poszukiwanie zmian rozrostowych,
– Badania sportowców podczas prób wysiłkowych i po wysiłku,
– Diagnostyka zaburzenia krążenia, stanów zapalnych,
– Dopasowanie siodeł dla koni